Jumaat, 17 September 2021

 


Kepentingan Ilmu

Sesungguhnya Allah s.w.t tidak memuliakan manusia dengan kekuatan tubuh badan maupun ketegapannya dan tidak pula Allah s.w.t memuliakan seseorang dengan ketampanan paras rupanya dan ketinggian tubuh badannya. Akan tetapi Allah s.w.t memuliakan manusia kerana akalnya. Allah s.w.t mengurniakan kepada manusia akal untuk memakmurkan bumi ini dan untuk mengabdikan diri mrereka kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Namun kemampuan akal terbatas untuk memikirkan semua perkara yang ada dan untuk mengenali Allah s.w.t. Walaupun akal itu dikurniakan Allah dengan kekuatan kefahaman dan pengetahuan namun ia tetap lemah kecuali dengan panduan daripada Allah s.w.t.

Di dalam menghiasi anugerah Allah ini, ketinggian ilmulah merupakan sebaik-baik perhiasannya . Jika setiap sesuatu perkara mempunyai kunci, maka kunci bagi akal adalah ilmu. Tanpa ilmu manusia tidak mampu mengenal dan mengetahui tujuan sebenar ia diciptakan. Tanpa ilmu juga manusia tidak dapat mengenal siapakah Pencipta mereka. Maka manusia memerlukan ilmu untuk mengenal Allah dan untuk beribadat kepadaNya.

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan mereka yang mendapat petunjuk. Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah Ali-Imran, ayat 7:

Ertinya: Dan tidaklah mengingati Allah kecuali mereka yang mempunyai akal.

Begitu juga banyak hadith-hadith Rasulullah mengenai keutamaan ilmu dan ulama, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :

"Keutamaan orang alim keatas seorang abid seperti keutamaanku ke atas orang-orang yang dekat diantara kamu".

Ini adalah kerana ilmu itu jika disaingkan dengan keimanan, akan membawa seseorang kepada tahap ketaqwaan dan keimanaan yang lebih tinggi lagi. Renungkanlah firman Allah s.w.t yang berbunyi:

Yang bermaksud: "Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya? Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.". (Surah Faathir ayat 28.)

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa ulama lah yang paling tunduk dan taat kepada Allah. Mereka dapat melihat dan memahami kebesaran Allah s.w.t melalui ilmu mereka. Dengan pemahaman dan penghayatan terhadap kebesaran Allah s.w.t itulah akan membuatkan mereka lebih takut kepada Allah dan secara langsung meningkatkan ketaqwaan mereka.

Di dalam Islam, tidak ada ibadah yang lebih baik dari menuntut ilmu. Kerana ibadah dengan ilmu adalah lebih baik dari ibadah tanpa ilmu. Mereka yang menuntut ilmu dianggap berjuang dalam jalan Allah. Mereka yang menuntut ilmu dihormati oleh sekelian makhluk. Rasulullah s.a.w pernah bersabda di dalam sebuah hadith yang berbunyi :

Ertinya: Kelebihan orang mukmin yang alim atas mukmin yang rajin beribadah adalah tujuh puluh kali ganda.

Keutamaan ulama bukan hanya setakat ketika mereka hidup di dunia ini, malah setelah mereka pergi meninggalkan dunia ini jasa mereka tetap dikenang. Jika kita lihat peristiwa pengebumian para shuhada Uhud, apabila mereka dikebumikan secara berdua-dua, Rasulullah mengutamakan orang yang paling berilmu di antara mereka . Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat : "Siapakah orang yang lebih mengetahui kitab Allah? Sahabat menjawab : "Ini ya Rasulullah". Maka mayat tersebut didahulukan daripada yang lain, kemudian diletakkan ke dalam liang lahad.

Begitu juga, selepas berlalunya abad lebih dari seribu tahun , manusia masih lagi menyebut tentang ulama-ulama besar yang telah pun menghabiskan masa mereka mengarang ratusan buku di dalam kehidupan mereka . Walaupun mereka sudah lama meninggalkan dunia ini, namun begitu nama-nama mereka tetap terpahat sehingga hari ini kerana ilmu yang mereka tinggalkan. Ulama lah yang membangkitkan tamadun ilmu Islam.

Firman Allah s.w.t. di dalam Surah Al-Mujaadilah ayat 11 yang berbunyi :

Yang bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan melapangkan (tempat) untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sekian, Wassalam..

Rabu, 1 Julai 2020

HUKUM KENAKAN CAJ APABILA PENYEWA TAMAT KONTRAK LEBIH AWAL.

HUKUM KENAKAN CAJ APABILA PENYEWA TAMAT KONTRAK LEBIH AWAL.

SOALAN : Saya ingin bertanya berkenaan sewaan di dalam Islam. Boleh ustaz terangkan serba ringkas. Selain itu saya ada rumah disewakan. dalam kontrak ada saya tetapkan, jika penyewa tamatkan sewaan awal, maka dia kena tanggung sewa itu sehingga ada penyewa baru mengambil tempatnya atau tamat tempoh kontrak asal. Contohnya: kontrak 12 bulan, sampai bulan ke 10 dia kena pindah, maka disini dia kena bayar sewa 2 bulan terakhir walaupun dia tak tinggal di rumah tersebut. Adakah kes ni termasuk dalam riba juga? Bagaimana pula dengan perkhidmatan internet streamyx yang memaksa pengguna membayar penuh jika menamatkan kontrak lebih awal?

JAWAPAN : Pertamanya, tahniah kerana saudara telah bertransaksi dalam urusan sewa menyewa dengan betul apabila kontrak disediakan. Di luar sana, terdapat ramai yang sedang menyewa rumah sama ada di dalam atau di luar Malaysia tanpa disertai sebarang perjanjian hitam putih. Sedikit malang kerana saya ada bertemu beberapa individu di Malaysia dan luar negara yang kelihatan berbangga kerana kononnya tuan rumahnya begitu ‘sempoi', mudah dan tidak formal.

Tiada perjanjian, tiada deposit dan lain-lain, semuanya bagus katanya, tidak memeningkan kepala untuk tandatangan di sana sini, tidak perlu cari ‘referees' untuk dokumen dan lain-lain.

Padahal individu tersebut tidak sedar, tidak semua keadaan mudah di atas akan membawa kebaikan buatnya. Mudah memang mudah di awalnya, namun bimbang atas kemudahan itu juga melahirkan ketidakpastian (gharar) seperti boleh dihalau keluar secara tiba-tiba. Tatakala itu, tiada sebarang dokumen boleh yang membantu mempertahankan hak kita selaku penyewa.

Ketahuilah aqad (kontrak) sewaan di dalam Islam adalah :-

1)    AQAD JENIS LAZIM: Ia jenis aqad yang tidak boleh ditamatkan dengan kehendak atau tindakan satu pihak sahaja. Ia mestilah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Inilah yang dinamakan aqad lazim.  Namun, jika anda menyewa rumah tanpa sebarang perjanjian hitam putih yang jelas, walau dengan sebaik manapun tuan rumah anda.

Penamatan dari satu pihak mungkin boleh berlaku dan boleh mengakibatkan pergaduhan dan pertengkaran. Telah banyak saya dengar pelajar Malaysia di luar negara yang dihalau keluar dalam tempoh 24 jam oleh tuan rumah mereka, tiada pilihan kerana tiada kontrak untuk menguatkuasakan hak bila berlaku masalah ini. Bila ia berlaku, ia bercanggah dengan hukum Islam kerana ia adalah aqad lazim.

2)    MESTI ADA TEMPOH MULA DAN TAMAT : Tempoh mesti ditetapkan dengan jelas : Bila bermula dan bila tamatnya. Ia amat perlu bagi mengelak sebarang risiko terhadap penyewa dan memudahkan pemberi sewa merancang juga. 

3)    DEPOSIT DIBENARKAN: Hukum Islam membenarkan tuan rumah mengambil deposit yang dinamakan ‘urbun' dalam aqad sewaan. Dan ‘urbun ini adalah termasuk dalam kategori bayaran sewaan juga, cuma ia dibayar in advance' sahaja.

Pengambilan ‘urbun ini dibenarkan atas dalil tindakan Umar Al-Khattab r.a yang melakukannya dengan persetujuan para sahabat yang lain. (Qarar Majma Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli no 72 (8/3) )

4)    TANGGUNG JAWAB MAINTANANCE ASAS : Tidak boleh untuk tuan rumah untuk mensyaratkan penyewa untuk memperbaiki kerosakan asal atau kerosakan major pada struktur asas rumah yang bukan rosak disebabkan penggunaan penyewa. Adapun, menukar bulb mentol yang terbakar boleh dipertanggungjawabkan kepada penyewa. (Al-Ma'ayir As-Syar'iyyah, hlm 138 ; Fatwa Majlis Shariah Al-Barakah, no 9/9)

TUNTUTAN BAKI SEWA

Berkenaan soalan sama ada penyewa boleh menuntut baki 2 bulan sewa dari penyewa yang ingin menamatkan sewaan sebelum tarikh tamatnya. Pandangan majoriti ulama Fiqh [1] menyatakan penyewa mempunyai hak untuk perkara tersebut disebabkan hadis :

Ertinya : Orang Muslim tertanggugjawab atas persetujuan mereka, selagi mana tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" ( Riwayat Ahmad 1/312 ; Ibn Majah 2/783 ; sanadnya baik)

Maka atas dasar hadis terbabit dan sifat sewaan yang tidak boleh ditamatkan kecuali melalui persetujuan kedua belah pihak. Apabila tarikh sewaan telah ditetap dan dipersetujui, kedua-dua belah pihak mesti menunaikan janji masing-masing. Apabila penyewa ingin keluar lebih awal, dia tidak boleh menamatkan kontrak sewa tersebut kecuali dengan persetujuan pemberi sewa.

Atas dasar itu, pemilik rumah sewa berhak menerima baki 2 bulan sewaan berdasarkan salah satu antara tiga situasi berikut :-

a-    Bayaran baki 2 bulan itu dijadikan syarat persetujuan menamatkan kontrak lebih awal. Tatkala itu, hadis berkenaan syarat dan persetujuan bersama adalah terpakai dan wang itu tidak termasuk dalam wang haram atau riba.

b-      Baki bayaran 2 bulan itu masih boleh dibayar atas asas sewaan juga, jika itu berlaku, maka penyewa masih tetap mempunyai hak untuk menggunakan rumah terbabit selama baki 2 bulan. Kemungkinan dia boleh membenarkan ahli keluaragnya yang lain memanfaatkan rumah tersebnut, namun ia tertakluk kepada kandungan kontrak. Dalam konteks ini, pemilik rumah pula tidak boleh menyewakan kepada selainnya sepanjang tempoh tersebut.

c-      Baki bayaran 2 bulan itu, diambil atas dasar WANG GANTI RUGI (TA'WIDH) atas pembatalan kontrak sebelum tempoh.  

Ketiga-tiga situasi di atas adalah diharuskan di sisi undang-undang Islam. Walaupun begitu, dikira satu sifat terpuji jika pemilik bersikap ihsan atau memberi sedikit diskaun kepada penyewa sekiranya alasan yang menyebabkan dia terpaksa menamatkan segera sewaan adalah munasabah dan layak dipertimbangkan sewajarnya.

Kesimpulan, selaku pemilik rumah sewa, anda sememangnya berhak dari sudut hukum Islam untuk menerima semua bayaran sewa yang berbaki dan ia bukan riba di sisi Islam, malah ia juga sah di sisi undang-undang berdasarkan kontrak yang ditandatangani bersama. Cuma pertimbangan untuk memberikan potongan terhadap kos sewa tersebut amat digalakkan di dalam Islam terutamanya jika pemberi sewa tidak terkena sebarang mudarat hasil penamatan awal tersebut dan penyewa pula mempunyai sebab yang munasabah.

Kes yang sama terpakai bagi pengguna internet streamyx sebagai contoh, yang mana kita biasanya mengikat kontrak untuk menggunakan khidmat internet selama 18 bulan, apabila kita ingin menamatkannya lebih awal, kita dituntut membayar semua baki untuk bulan-bulan yang akan datang, ia dibenarkan namun tidak dinafikan jikalau boleh memberi beberapa jalan keluar dengan persetujuan tanpa perlu membayar sepenuhnya tempoh yang brbaki, itu lebih baik disebabkan internet ini tidak melibatkan ruang seperti rumah, justeru, kerugian di pihak pemberi manfaat internet itu tidak begitu besar. 

Dr. Zaharuddin Abdul Rahman

Jumaat, 17 April 2020

Ringkasan Terjemahan Surah Al - Khafi


Kenapa kita digalakkan membaca Surah ini terutama setiap malam jumaat ?

" Orang yang membaca/mengamalkan surah al-Kahfi juga akan terhindar dari fitnah Dajjal. " (Mafhum hadith)
Persoalannya, mengapakah surah ini boleh lindungi kita dari Dajjal? 
( Takkan baca je dah boleh terhindar ? )
Pernah terfikir kenapa?
Inilah Rahsianya
Surah al-Kahfi mengandungi EMPAT kisah utama:
1) Pemuda gua (ashabul kahfi)
2) Pemilik kebun dan rakannya
3) Nabi Musa dan Khidir AS
4) Zulqarnain
Ramai tahu perkara ni tapi tak dapat nak relate dengan dajjal. Malah perkataan dajal satu pun tak ada  tertulis dalam surah ini
Betul tak?
So here we go 
Setiap satu kisah ini mewakili satu fitnah (ujian) yang dahsyat:
Pemuda gua - Fitnah aqidah / iman
Pemilik kebun - Fitnah harta
Nabi Musa & Khidir - Fitnah ilmu
Zulqarnain - Fitnah kekuasaan
Guess what? 4 fitnah ni juga yang Dajjal akan bawa di akhir zaman nanti ! 
So Dah mula nampak perkaitan surah al kahfi dengan dajjal ?
Di sinilah relevannya  baca surah al-Kahfi boleh menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Sebab surah ni bukan hanya bercerita, tapi bagi *solusinya* juga !
Bagaimana ?
*Fitnah aqidah* - bersahabat dengan orang soleh. Para pemuda al-Kahfi saling membimbing satu sama lain. Mereka juga banyak mengingat akhirat.
*Fitnah harta* - mengingatkan diri bahawa dunia tak kekal, rezeki dan kelebihan datang dengan izin Allah, dan banyak mengingati mati / akhirat.
*Fitnah ilmu* - kena tawadhu' / rendah diri. Walaupun Nabi Musa AS seorang rasul yang mulia, baginda tidak SOMBONG untuk menuntut ilmu dari Khidir*.
*Fitnah kekuasaan* - Kena tawadhu' dan ikhlaskan diri, sebagaimana Zulqarnain seringkali mengingatkan dirinya bahawa kekuasaannya ialah dari Allah.
Tunggu..
*Tapi ada yang lagi mind blowing !!*
Di sebalik 4 kisah dan pengajaran ni, surah al-Kahfi mengandungi tema utama yang *lebih dahsyat* lagi.
Tema utama surah ini ialah *DAKWAH!*
Tak percaya? Hehe.
Bukankah para pemuda al-Kahfi *berdakwah* kepada sang penguasa yang zalim?
Bukankah si sahabat pemilik kebun menasihatinya agar bersyukur dan kembali kepada Allah? Bukankah itu *dakwah*?
Bukankah Nabi Khidir membimbing Nabi Musa, seorang murabbi mengajar anak muridnya selayaknya? Bukankah itu juga *dakwah*?
Dan bukankah Zulqarnain *berdakwah* kepada rakyat jelatanya, sepanjang pengembaraannya ? 
Rupa-rupanya untuk selamat dari fitnah Dajjal, kita perlu *berdakwah*. And it makes complete sense!
Dengan *berdakwah* lah, kita dapat *menjaga diri* kita dan orang ramai dari fitnah-fitnah ini.
*Marilah kita mengajak manusia kepada amar makruf dan nahi mungkar* nak jadi umat yg terbaik? Ini lah cara nya. Perkataan yg paling Allah suka iaitu *ajak manusia kpd Nya.*
Aslih nafsak, wad'u ghairak ! 
Orait kita beralih ke fitnah dajjal.
Ada 4.
*Fitnah iman, harta, ilmu dan kuasa.*
Bagaimana?
*Fitnah Iman* :
Nanti Dajjal keluar, dia akan mengaku dia Tuhan. Dia tunjuk syurga neraka, hidupkan orang mati dan nacam-macam lagi.
*Fitnah Harta* :
Dia akan keluarkan semua khazanah muka bumi, untuk tarik manusia jadi pengikutnya.
*Fitnah Ilmu*:
Dia akan tunjuk benda-benda yang manusia tak pernah tahu. Dia akan buat benda yang selama ni manusia ingat mustahil.
*Fitnah Kuasa* :
Dan dia akan jadi makhluk yang paling berkuasa dan bermaharajalela di muka bumi ( sebelum Nabi Isa turun membunuhnya ).
So dah nampak tak *macam mana surah al-Kahfi boleh jaga dan lindungi kita dari fitnah Dajjal?* It makes sense right?
Jadi lepas ni, bila baca surah al-Kahfi, janganlah baca macam tu je. Baca, cuba faham maksud dan paling penting, cuba untuk amalkan !
Sebab semua fitnah Dajjal tu on the way dah ada pon zaman sekarang ni. Cuma taklah dalam skala dahsyat macam fitnah Dajjal.
Kalaulah baca dan amalkan al-Kahfi boleh lindungi kita dari bapak segala fitnah ( Dajjal ), dah tentu ia boleh lindungi kita dari fitnah fitnah lain !
Maka marilah
kita istiqamah dan beriltizam membaca surah al-Kahfi setiap hari Jumaat, dan membaca al-Quran setiap hari. Moga ada barakahnya !
  • Ajak lah manusia kpd Allah..ada di antara manusia yg kita kenal atau tak kenal, sayangi lah manusia2 itu yg tak kenal Allah. Paling tidak pun doa kan mereka agar mereka akan sembah Allah sebelum mereka mati
  • Ada di antara org yg kita kenal atau tidak kenal itu pula ada yg sudah pun Islam, namun jauh dari agama, tidak mengamal kan agama.

*Ingat*, semua Nabi dan Rasul telah di hantar kpd manusia pada setiap zaman di seluruh dunia. Allah beri tugas kpd mereka adalah *berdakwah*. Dengan perantaraan dakwah, maka Allah bimbing manusia dgn *Hidayah*. 
Hari ini, manusia pelbagai bangsa di seluruh dunia ini adalah umat Muhammad s.a.w. dan umat ini mewarisi kerja Nabi tersebut. Dan kerja itu adalah ajak manusia kepada Allah swt. Kerja *Dakwah*. 
Kerja ini adalah misi Nabi kita kepada semua manusia, sampai lah kpd manusia yg terakhir lahir sebelum saat nya kiamat. 
23 tahun Rasulullah s.a.w.tarbiyah sahabat2 baginda. Sahabat sahut dan hanya 10 000 sahaja sahabat di kebumikan di Madinah dan Makkah. Di beritakan ada 114 000 lagi para sahabat telah tinggal kan bumi Hijaz utk bawa manusia kepada Allah. Mereka faham tuntutan ini.
Berazam lah utk sahut dan sambut kerja ini di saat dunia ini telah tiba masa nya menyaksikan kehadiran dajjal dan solusi nya ialah buat kerja dakwah terus menerus. Semoga roh surah Al Kahfi ada dlm jiwa setiap dari kita.
Wallahu aqlam.

Isnin, 6 April 2020

covid19

18 Mac - 14 April 2020 
Perintah Kawalan Pergerakan ...

- harga minyak jatuh sehingga RM1.30 se liter
- Semua pejabat di seluruh Malaysia diarah tutup sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan kerja - kerja dilaksanakan sepenuhnya dari rumah.
- Semua sekolah dan pendidikan dilaksanakan di atas talian.
- Penjarakkan sosial sentiasa diutamakan.
- Pita pelekat dilekatkan di atas lantai - lantai kedai untuk menentukan jarak selamat 1 meter di antara pelanggan
- Restoran dan kedai - kedai makan ditutup, hanya dibenarkan bungkus sahaja. 
- Hanya beberapa orang sahaja dibenarkan berada di dalam kedai.
- Kedai bukan keperluan asas dan perniagaan tidak berkaitan pembekalan makanan diarah tutup.
- Keseluruhan acara dan musim sukan di seluruh dunia dibatalkan serta merta 
- Konsert, perlancongan, festival, acara hiburan dibatalkan.
- Majlis perkahwinan dan pelbagai sambutan majlis bersama keluarga dibatalkan.
- Tiada lagi jemaah di masjid, dan rumah - rumah ibadat ditutup.
- Tidak dibenarkan perkumpulan 50 orang atau lebih, kemudian diubah kepada 20 org atau lebih, hanya dibenarkan 10 orang atau kurang dari itu dibenarkan.
- Taman permainan kanak - kanak ditutup.
- Kekurangan stok penutup muka, gaun, dan sarung tangan untuk kegunaan pekerja barisan hadapan.
- Kekurangan alat bantuan pernafasan bagi pesakit kritikal.
- Berlakunya pembelian panik sehingga kekurangan alat pembasmian, tiada sabun cuci tangan, tiada cecair pembersih tangan
- Rak - rak di kedai menjadi kosong.
- Kilang - kilang pembuatan, kilang penyulingan dan perniagaan lain telah menukar perkhidmatan mereka dengan membantu menyediakan visors, penutup muka, cecair pencuci tangan dan PPE.
- Kerajaan telah melaksanakan sekatan jalan di setiap kawasan dan tertutup kepada pergerakan yang tidak penting.
- Tiket kapal terbang murah, namun kita tidak boleh keluar melancong.
- Sidang media dari Kementerian Kesihatan di keudarakan setiap hari.
- Kemaskini kes baru, yang telah sembuh dan pesakit yang meninggal dunia dilakukan setiap hari.
- Jalan raya menjadi kosong tanpa kelibat manusia.
- Ramai orang memakai penutup muka dan sarung tangan apabila keluar.
- Pekerja perkhidmatan penting menjadi takut untuk keluar rumah.
- Pekerja kesihatan pula, menjadi takut untuk pulang ke rumah dan berjumpa keluarga.
- " Mendatarkan lengkung graf" itulah yang sering dikatakan, bersama dengan kata-kata " Kita lakukan ini bersama" dan "Kita akan sembuh bersama"

Ini adalah Novel Coronavirus ( Covie-19) suatu penyakit pandemik, yang diwartakan pada 18 mac 2020

Kenapa saya tulis status ini?

Kerana , satu hari nanti ,status ini akan muncul di paparan ingatan FB saya, dan ia memberikan peringatan kepada saya, supaya menghargai nyawa ini dan orang - orang yang kita sayang.

Nikmat mana lagi yang telah kita dustai?
Bersyukurlah. Dan sentiasa berterima kasih
Lakukan kebaikan antara satu sama lain - sayangi antara satu sama lain - dan sentiasa menyokong antara satu sama lain

Kita semua adalah satu ! ❤️

Isnin, 30 Mac 2020

covid19 bersediakah kita

Subhanallah...
Alhamdulillah...
Allahuakhbar...

APA PERSEDIAAN KITA?

Bukan nak menakutkan... 
Tapi hakikatnya...
Dunia dan malaysia Utk masa sekarang  dan akan mendatang semakin parah dan xterbendung...
Ini apa yang dsabdakan oleh rasulullah....
Semakin lama keadaan semakin huru hara dan kacau bilau..
Menuju penghujungnya..

Saya bayangkan relax dan tenang nak meghadapai bulan puasa paling getir ini...
Perncangan dan persediaan rapi dan tersusun...
Rupanya ujian allah s.w.t tiba lebih awal sampai menguji kita...

Saya xnampak masa depan yang cerah dan keadaan pulih sgga 14/4/2020 ni...
Xbanyak  benda boleh berubah ttg bala covid19 ini...

Hari tuan tuan BERGEMBIRA dgn pngumuman pelbagai insentif dr pihak kerajaan yg prihatin.... Alhmdulillah..

Tetapi xterfikirkah kita... 
 Ini bukan masa untuk bergembira...

Ini BALAAAAA dari allah taala kpd smua makhluk dbumi...

Ini MUSIBAH tuan tuan...

Belom ader sejarah... Bala yang allah turunkan seteruk ini yang melumpuhkan smua pergerakan manusia 1 muka bumi....

Jngan tengok dalam rumah kita tapi tengok dunia luar perkembangan d arab saudi... China usa italy iran... Baru nampk jelas kita menghampiri pembuka tanda besar pertama kiamat tuan tuan...

Ini KRISIS KEMANUSIAAN terburuk melanda 1 bumi...
Semua manusia terima musibah.. Semua terkurung dlm rumah masing masing... 

Selepas ini KRISIS ekonomi melanda dunia pulak tuan tuan..
.Malaysia kaya sangat ker???
Banyak sangat ker duit reserve kerajaan dari pakatan harapan.....
Najib pon xmampu bagi spt ini..
GEMBIRA ker????

Musibah seterusnya KRISIS kekurangan bahan MAKANAN dan KEBULURAN....

Sekarang pon dah berebut roti gardenia????
KELAKAR ker???

1400tahun lpas rasulullah s.a.w bersabda xkan berlaku kiamat shgga jiran sebelah mnyebelah sanggup mmbunuh jirannya kerana sebuku roti...
Ini permulaan bibitnya tuan tuan...

Semalam 27/3/2020 semua sedara cik kiah gembira...
Alhamdulillah terima kasih kjaan yg mngkhabarkan khabar gembira kpd rakyat malaysia...

Inilah yang akan berlaku... Duit banyak barang xder..

Kjaan habur duit sana sini bantu rakyat...
Pinjamn ditangguhkan 6bulan lamanya...
Kita dapt duit pukal.. Paling banyk tnpa hutang.....

Tapi xboleh membeli....
Kedai tutup...
Pasaraya beratur...
Bank tutup...
Kedai keperluan harian tutup...
Hardware ttup...

Sama yg seperti sekarang...

Minyak gilerl murah... Pakatan harapan pon xmampu bagi... Minta dulu rm1.50
Bukan pakatan nasioanal perihatin...

Tapi ini masalah globalisasi...

Minyak murah..
PengGunaan kereta terhad....
Jalan 10km shj...
Sorg shj...

14/4/2020 pkp tamat ker? Covid selesai ker?? Insyallah xtuan tuan...
Rasulullah sampaikan lagi.. Dpenghujung nanti keadaan teruk harini akan bertambah teruk pada hari mendatang...

Virus ini boleh bermutasi....
Virus ini mungkin akan mnyerang burung....
Virus ini juga akan mnyerang babi....

Maka kematian oleh sebab virus ini xboleh nak djangkakan lgi...
Di penghujung akhir zaman manusia akan mati akibat penyakit wabak yg mematikan kata rasulullah

Semggu lpas tu 24/4/2020 puasa pon bermula...
Selamat berpuasa lah semua...

Sekolah insyallah xkan bukak lagi...

Perintah full lock down pon dah berkuatkuasa...

Polis tentera kawal..

Langsung xboleh keluar...

Duit gaji mungkin dapat 23/4/2020 Khamis

Banyak tu penuh tu...
Tapi barang kat kedai pon dah susut...

Malaysia ni tuan tuan macm sebuah rumah...
Xder kapal hantr sumber keperluan dr luar...
Xder hantar makanan import dr luar...
Tinggal yg dalam rumh sahajalah..
Sekarang  ni masa utk abiskan stok dlm umah....

Bytime duit bnyak...
Barang xder...
 

Sama yg berlaku sekarang tanpa kita sedar

Sekarang minyak murah rm1.40 tapi keta xboleh jalan..

Sekarang orang miskin dah kebulur lapar xder duit beli makanan..

Sekarang pati lagi huru hara xdapat bantuan xkerja dan xder duit xder benda nak makan

Xlama lagi manusia bertukar menjadi ganas hilang pertimbangan hilang prikemanusiaan brutal utk mndapatkan makanan..

Tiba masanya nanti
Duit kita yang banyak dalam bank tiada nilai kata rasulullah... Ianya akan dmainkan budak budak seperti daun kering....

Masa tu duit banyak...nak beli barang xder...
Sekarang pon susah dapat barang keperluan...

Kuala lumpur dan lembah klang dan bandaraya dmalaysia  kawasan penduduknya yang padat...
Kekurangan barangan makanan akan dirasai lebih awal...
Kompetensi merebut stok makanan lebih tggi...
Nak lari balik kampung pon dah xboleh...
Hari mendatang lebih perit

Tan sri Muhyidin pesan... Catu makanan...jangan membazir makanan...
Jimat cermat...

Orang malaysia makan mcm tgh long vacation!!!!

Pastu bagi pelepasan pinjaman...

Gaji penuh...

Bagus....
Atasi covid...

Tp dalam rumah kebuluran...

D malysia skrg...
Ramai yg xder duit miskin...
Xtau nak makan aper...
Yg dduk flat ramai umah kecik panas xder aircond... Kebulur dr pagi....

6bulan lagi????
Subhanallah
Alhamdulillh
Allhuakbar...

Wallahuaklam

08/05/2020 hari jumaat tuan tuan...
7kali jumaat dri sekarang...
Inilah yang amat dtakutkan oleh jiwa manusia yg beriman....
Apakah ianya akan berlaku pada hari tersebut setelah sumua tanda sampingan sudah pun bermunculan???

Hadith nya dhoif lemah
Hadithnya maudhu palsu
Tetapi banyak hadith yg soheh berkaitan yg xmampu kita mnolak kemungkinan kjadian ini...
Seandai nya xberlaku alhamdulillah...
Sekiranya berlaku...
Apakah persediaan anda??

Insyallah....
Jika benar ianya terjadi.... 
Doa anda allah makhbulkan dgn mematikan virus covid19 yang ganas ini dengn haba extreme letusan hentaman meteor yang mnyebbkan kabus tebal mengelilingi bumi iaitu dukhon..
menghapuskan virus covid ini...
Menghapuskan juga sekali teknologi yang ada ketika ini...

Ingat tuan tuan 

 5perkara sebelum 5perkara

Waktu lapang kita sibok hal dunia....
Xingat allah
Xingat jemaah
Xingat masjid....

Pintu dah tertutup tuan tuan...
Sekarang sudah menjadi sempit dan sulit utk ke rumah allah

Masa kaya yang ada ini....
Bantuuuuu anak isteri....
Beli sbanyak mana keperluannnn...
Bantu ahli kluarga adik beradik....

Bantuuu bantuuu
bbantuu....

Sebelum  menjadi miskin...
Duit jutaan ringgit dlm bank hanya nombor dan kenangan....

Tatkala xlama lagi...

Bank xberoperasi...
Internet xmampu mngeluarkan wang...
Kaunter bank pon xder lagi....

Xlma lagiii......

Rasulullah s.a.w  pesan  1400tahun lpas dan berlaku waktu dan ketika ini....

Beli emas sebanyak mungkin dan selepas ini wng ronggit xbernilai lagi......
Ader lagi ker bukak kedai emas.....???
Dah lambat tuan tuan...

Mggu depan bukak???
Bulan depan???
Xlama lagi bukak???

Xkan tuan tuan....
Percayalah...
Kita dah lalai....

Masa muda kita sia siakan tuan tuan ...
Kmewahan...
Dunia...
Hiburan...

Sekarang waktu tua dah sampai tuan tuan...
Banyak sangat ker bekal yang dah ader...
Banyak kerrrr???

Masih lagi kita bazirkan masa yg allah bagi dirumah dgn kerja sia sia....
Excercise sana sini
Tunjuk kuat sana sini
Tunjuk mkan hebat
Tunjuk skill hebat
Tunjuk gembira bmewah mewahan

Tp cukuplah kt sini sy ingatkan serba sedikit kmungkinan atau lebih worst akan berlaku.....

Tp sy mengamati fakta dr hadith alquran sains n.a.s.a dan keadaan terkini

Saya bukan ahli nujum mhupun peramal....

Jangan percaya sepenuhnya mungkin ianya meleset tp ini lah yg sedang berlaku

Ayuh mulakan 
Kita amalkn puasa sunat isnin dan khamis...

Ajk ank ank sekali

Sekurang kurangnya bljr dan melatih diri menahan sedikit perasaan lapar...

Selain dpt pahala puasa sunat bulan syaaban...

Rasulullah s.a.w bsabda...
Dphjung akhir zaman 
Manusia paling beriman dkalangan kamu mnangis sambil berdoa..
Alangkah baiknya kalau dia yg berada ddalam kubur... Allahuakhbar
Bayangkan ujian mendatang... Bagimanakah peritnya???

Sesungguhnya lidah dan tulisan saya ini ikhlas utk smua rakan taulan sahabat handai rakan seiman  saudara mra sedarah dan sedaging saya...
Peringatn ini utk saya utk dan anda semua...
Mungkin saya yg menulis...
Tetapi teguran ini dr allah s.w.t

Persiapkan diri dgn ilmu dan amal....
Yang baik dtg dri allah...
Yang buruk datang dr diri sy yang hina ini....

Saya izinkan rakan taulan utk share sbg peringatan dan bekalan ilman nafiah sesama kita insyallah....

Smoga kerja dakwah kecil ini diredhoi allah s.w.t

Wabillahitaufiq walhidayah...
Salam...

Feature Post

  Kepentingan Ilmu Sesungguhnya Allah s.w.t tidak memuliakan manusia dengan kekuatan tubuh badan maupun ketegapannya dan tidak pula Allah s....

Popular Post