Khamis, 6 Februari 2014

Ciri-ciri tamadun islam yang cemerlang, gemilang

 Oleh : Dr Juanda Jaya (Mufti Perlis)

Barisan sarjana Barat diantara yang terkenal seperti Thomas Cerlyle, Gustav Le Bon, Oswald Spengler dan terakhir Arnold Toynbee mengambil kesimpulan setelah melakukan kajian terhadap bekas-bekas peninggalan tamadun Islam, mereka menyatakan bahawa perubahan-perubahan hebat yang berlaku ke atas tamadun-taamaun di serata dunia ini tidak terlepas dari pengaruh Islam. Tanpa malu dan segan mereka mengakui bahawa kebangkitan tamadun Eropah Barat Moden dicorakkan oleh Islam yang pernah berkuasa selama 800 tahun di sana. Iaitu berakhir pada 1492 M.
Selepas kewafatan baginda SAW Khalifah Umar al-Khattab memerdekakan Palestin dengan damai. Penyerahan kekuasaan ke atas tanah Palestin dilakukan sendiri oleh uskup tertinggi Nasrani yang rela tunduk dalam pentadbiran kerajaan Islam yang adil dan beramanah.
Belum sampai 50 tahun selepas kewafatan baginda, perjuangan Baginda SAW telah diteruskan oleh generasi Islam yang cintakan agama dan RasulNya. Di Afrika Utara Islam ditegakkan oleh panglima Tariq bin Ziyad. Hingga ke Asia tengah menyeberangi sungai sind dan gangga. Agama Allah dibela oleh seorang pemuda bersama bala tenteranya, ketika itu pemuda yang memimpin tentera itu masih berumur 17 tahun yang bernama Muhammad bin Qasim.
Akhirnya sampai juga cahaya agama Allah ke Eropah, Islam telah berlabuh di sepanyol. Panglima Tariq bin Ziyad telah membakar semangat para mujahaid. Beliau berkata: ”Sesungguhnya lautan berada di belakang kamu dan musuh di hadapanmu. Tiada lagi jalan pulang. Nasib kamu akan ditentukan oleh keberanian atau jiwa pengecut!” Sejak saat itu Islam masuk dan berkembang pesat di bumi sepanyol, hingga saat ini masih ada sisa-sisa masjid berjumlah 1400 buah di Cordova dan istananya yang terkenal diseluruh dunia Al-Hamra di Granada.
Siapakah Muhammad? Kekuatan apakah yang mampu menenggelamkan kuasa kaisar-kaisar dan raja-raja? Tamadun apakah yang mampu mencorakkan sistem dan undang-undang, ilmu dan politik, budaya dan ekonomi, ketenteraan dan kedaulatan umat manusia hingga kini?
Ciri-ciri Tamadun Islam
1. Islam bersifat universal, tidak mengamalkan fanatik kesukuan atau ashabiyah dan menjunjung tinggi sistem keadilan sesama manusia. Tanpa mengira ras dan agama.
Apabila negara-negara di seluruh dunia bersatu dalam wadah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mereka merumuskan satu deklarasi sejagat yang bercirikan keadilan dan kemanusiaan. Mereka menyebutnya sebagai: Declaration of human rights yang berupaya memberikan setiap individu hak-hak mereka sebagai manusia merdeka seadil-adilnya. Padahal Islam telah lebih dahulu meletakkan keadilan dan kesaksamaan bagi seluruh umat manusia.
Firman Allah Taala:
”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu dalam agama, dan tiada mengusir kamu dari perkampungan kamu, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Almumtahinah: 8)
Ajaran Muhammad menolak diskriminasi terhadap non muslim, bahkan haram menyakiti orang bukan Islam yang tidak menentang Islam. Melalui sabdanya Rasulullah menegaskan: Bnarngsiapa yang mengganggu orang zimmi samalah dia seperti menggangguku, dan barangsiapa yang menggannguku maka dia telah mengganggu Allah Taala.” (Hadis riwayat Tabrani)
2. Islam tidak memisahkan agama dari negara. Menolak sekularisme dalam bentuk apapun yang bertujuan memisahkan agama dari kehidupan.
Sesungguhnya pemikiran dan sikap generasi Islam banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Musuh-musuh Islam agaknya telah berhasil menebar racun ke dalam pemikiran umat Islam bahawa sesiapa yang mengamalkan Islam dalam kerajaan dan pemerintahannya maka akan timbul pelbagai konflik keganasan dan kekejaman seperti di Iraq, Sudan, Afganistan dan negara Islam lain yang bergelut dengan konflik politik yang tak berkesudahan. Barat berusaha memburuk-burukkan imej negara Islam dengan kemunduran, keganasan dan kuku besi. Generasi Islam yang celaru dengan keadaan semasa dan hanya memiliki kafahaman Islam yang lemah amat mudah mengikut fahaman musuh-musuh Islam yang menyatakan Islam harus dipisahkan daripada negara dan politik. Mereka meminjam istilah fahaman sekular yang mengajarkan bahawa Agama ini untuk Tuhan dan negara untuk semua. Dengan demikian barulah keamanan dan kesejahteraan dapat dikecapi seluruh umat manusia.
Maknanya apabila Islam dipisahkan dari negara, tiada lagi syiar Islam yang perlu diperjuangkan, biarlah Islam hanya tinggal di masjid-masjid tetapi tidak diamal dalam pentadbiran negara. Sungguh ianya suatu pemikiran yang merbahaya, seperti racun dan bisa yang boleh mematikan cahaya agama Allah di serata dunia. Namun kita boleh berbangga, negara kita telah melakukan lonjakan pemikiran dan perubahan sikap. Ketika gerakan Al-Qaeeda di gembar gemborkan di seluruh dunia, dan Islam menjadi punca ketakutan sejagat, maka Malaysia dengan bangganya menyatakan sikap bahawa kami adalah negara Islam yang bertamadun. Berdiri di atas dunia ini menyambung perjuangan Muhammad SAW yang membawa misi kedamaian ke seluruh alam.
3. Perpaduan Ulama dan Umara, pemimpin dan rakyat untuk merealisasikan cita-cita tamdun Islam yang gemilang, cemerlang dan terbilang.
Sesungguhnya setiap muslim berkewajipan membela agamanya, tidak boleh dipisahkan agama dan negara. Sejarah telah membuktikan wujudnya negara Islam yang pertama di Madinah. Dan pemimpin negara Islam pertama yang bernama Muhammad SAW. Kepemimpinan itu sambung menyambung hingga ke hari ini. Dan setiap pemimpin di negara mana pun yang memiliki satu persepsi dan agenda yang serupa dengan Muhammad SAW maka wajib bagi kita untuk mengasihi dan mantaati kepemimpinannya. Hal ini pernah dinyatakan oleh imam yang agung Ibnu Taimiyah:
dalam kitabnya Al-Siyasah al-Syar’iyah yang menukilkan pendapat ulama salaf seperti Fudhail bin Iyadh dan Imam Ahmad yang menyatakan: ”Jikalau kita memiliki doa yang mustajab nescaya kita akan mendoakan untuk kesalehan para pemimpin.”
Ibnu Taymiyah juga mengulas tentang keagungan peranan dalam memimpin negara, katanya : Wajib diketahui bahawa memimpin manusia adalah kewajipan agama yang paling besar bahkan tidak akan wujud agama dan dunia tanpanya.
Apabila ketiga-tiga ciri-ciri tersebut dapat direalisasikan oleh generasi Islam kini, insya Allah pelbagai konspirasi musuh-musuh Islam dapat diatasi. Islam tidak lemah kerana Allah Taala menciptakannya untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kehancuran.
2. Muslim Produktif
Pernahkah anda berfikir mengapa di negara-negara maju seperti Eropah dan Amerika ramai manusia yang tergerak hatinya mengkaji Islam, fenomena ini terjadi selepas peristiwa tragedi 11 September. Orang yang berjaya dan maju berbondong-bondong masuk Islam tetapi di negara-negara mundur dan miskin ramai orang yang murtad daripada Islam? Mengapa fenomena ini terjadi?
Mereka yang mengkaji Islam telah menemukan ajaran-ajarannya yang bersifat seimbang dan releven. Islam tidak mengharamkan kemodenan, bahkan menjadi penggerak ke arah kehidupan maju dan moden. Tetapi ia juga menyediakan ruang untuk mendidik rohani di tengah-tengah kehidupan yang serba materialistik. Islam bersifat mudah dan fleksibel, tata cara ibadatnya diatur oleh disiplin ilmu yang relevan sepanjang zaman, ianya sesuai dengan tabiat manusia yang memerlukan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan.
Islam membawa fahaman yang universal, tidak jumud dan sama sekali menolak amalan kerahiban. Seorang muslim apabila ia berdiri sebagai imam sembahyang dia juga seorang pemimpin, pentadbir, pejuang dan pekerja yang dedikasi
Sepertimana seorang orientalis terkenal bernama H.A.R. Gibb telah memuji tanpa segan silu tentang ajaran Islam. Beliau berkata: ”Islam bukanlah semata-mata ajaran ibadat dan upacara, bahkan Islam meliputi politik dan kenegaraan, sosial dan ekonomi, undang-undang dan kekuasaan, perang dan perdamaian. Dia adalah satu sistem hidup.”
Inilah diantara daya tarikan Islam bagi orang-orang Barat yang berfikiran maju. Mereka menemukan keselarian antara Islam dan gaya hidup moden yang produktif.

Ciri-ciri produktiviti dalam Islam
1. Islam adalah agama yang meletakkan ibadat dan bekerja sebagai satu visi dan misi kehidupan.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 61. Allah berfirman melalui lisan Nabi Saleh kepada kaumnya. ”Wahai kaumku!, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kamu selain daripadaNya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya.”
Ayat tersebut jelas dan terang menetapkan visi dan misi manusia dicipta iaitu menyembah Allah dan memakmurkan bumi. DR Yusuf Al-Qaradhawi ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan: wasta’maru bermaksud: menuntut supaya kamu membangunkannya, asal tuntutan ini adalah wajib dan jika dilakukan menurut perintah Allah serata menepati syarak maka bekerja memakmurkan bumi ini menjadi ibadat di sisi Allah.
Begitulah Islam menuntut setiap umatnya menjadi seorang muslim yang produktif, melalui lisan Nabi SAW baginda bersabda: ”Jika kiamat telah hampir sedangkan pada tangan salah seorang dari kamu terdpat anak pohon yang hendak di tanamnya maka jika dia mampu hendaklah menanamnya!” (Hadis riwayatAl-Bukhari dan Imam Ahmad)
Betapa agungnya ajaran agama ini, yang mengajarkan kepada kita supaya bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan beribadatlah seakan-akan kamu akan mati esok. Jika umat Islam betul-betul komitmen terhadap ajaran Islam maka tidak akan ada orang Islam yang hidupnya merempat, miskin dan tertinggal. Jika sudah dilanda oleh bencana kemiskinan maka menular pula penyakit sosial. Dan kita melihat tidak sedikit orang Islam yang rela anak-anaknya tidak berpelajaran, bodoh dan rosak oleh gejala sosial. Semua ini berpunca dari kemalasan dan gaya hidup tidak produktif.
2. Merancang masa depan wajib di sisi agama
Jabir bin Abdullah berkata, pada suatu ketika kami berada di majlis Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki membawa seketul emas seperti sebiji telur, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah SAW ambillah ini sebagai sedekah daripadaku, dan demi Allah aku tidak punya yang selain daripada ini. Tetapi Rasulullah enggan menerima. Kemudian lelaki itu datng lagi sambil menunjukkan seketul emas itu. Baginda pun berkata: Bawalah kemari! Rasulullah SAW mengambilnya dengan bersikap marah lalu dilemparkan ketulan emas itu dengan kuat, jika mengenai lelaki itu pasti terasa sakit di kulitnya. Kemudian baginda bersabda: Adakalanya seorang diantara kamu membawa hartanya semua sekali padahal dia tiada memiliki selain dari itu. Kemudian setelah itu dia berkeliling meminta-minta orang. Ingatlah sesungguhnya sedekah itu dikeluarkan dari harta yang lebih. Ambillah kembali ketulan emas ini, kami tidak memerlukannya.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan Hakim)
Berhabis-habisan mengeluarkan wang belanja sehingga terpaksa meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang dibenci Rasulullah SAW. Kita sering mendengar orang yang tidak cukup makan gaji selama sebulan, dan mempunyai tabiat boros dalam
perbelanjaan. Akhirnya terpaksa berhutang dan meminta-minta kesana kemari. Jika merenungi hadis Rasul SAW tadi, jelas dengan tegasnya baginda SAW menegah orang yang tidak merancang kewangannya. Bahkan untuk melakukan ibadat perlu perancangan.
Betapa pentingnya umat Islam merancang kewangan dan mentadbir urus harta benda yang dimilikinya. Supaya umat Islam tidak jatuh ke dalam lembah kemiskinan dan selanjutnya menjadi umat yang lemah dan bergantung dengan orang-orang kafir. Ada setengah-setengah orang Islam yang salah faham di dalam mengamalkan sifat tawakkal dan zuhud. Mereka langsung tidak merancang dan mengurus kewangan peribadi dan keluarga.
Padahal Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan: ”Daripada Nabi SAW bahawasanya baginda sentiasa menyimpan makanan untuk keluarganya buat masa setahun.” (Hadis riwayat Bukhari)

3. Dedikasi, jujur dan amanah.
Sistem perekonomian yang seimbang sewajarnya diamalkan setiap pekerja muslim yang produktif, seimbang dari segi keupayaan melipat gandakan keuntungan yang sifatnya materialistik dan moralistik yang berpaksi pada iman dan takwa.
Islam mewajibkan setiap umatnya berjuang untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Setiap muslim yang produktif bermoral bersih dan amanah. Sabda Nabi SAW: ”Peniaga-peniaga yang amanah dan jujur akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat nanti.” (Ibnu Majah dan Hakim)
Sumber :- Drjuanda.com

Feature Post

  Kepentingan Ilmu Sesungguhnya Allah s.w.t tidak memuliakan manusia dengan kekuatan tubuh badan maupun ketegapannya dan tidak pula Allah s....

Popular Post