Riba dalam pekerjaan

Fakta Mengenai Riba dalam Pekerjaan  

Mereka yang terlibat dalam transaksi riba ini adalah seperti berikut:

Pemakan Riba: Pada istilah moden disebut penerima riba, iaitu mereka yang mendapat hasil atau keuntungan (wang) dalam transaksi riba. Sebagai contoh, seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang yang lain dan mengenakan faedah iaitu dengan lebihan bayaran.
 
Pemberi Riba: Orang yang menerima atau membuat pinjaman tadi. Peminjam termasuklah seseorang yang menggunakan khidmat yang berunsur riba. Dalam keadaan sekarang, perbankan banyak menawarkan produk-produk berunsur riba sama ada dalam pelbagai bentuk pinjaman, penggunaan kad kredit dan lain-lain. Sekiranya produk-produk ini dilanggan oleh seseorang atau mana-mana pelanggan, maka pelanggan itu adalah pemberi riba. Pelangganlah yang memberi lebih wang atau hasil riba kepada pemberi pinjam atau bank.

Saksi dan Penulis Riba
Di antara pemberi riba, terdapat  orang atau lain-lain pihak yang terlibat dalam membantu atau menjayakan transaksi itu. Sama ada sumbangannya kecil atau besar, penting atau tidak, langsung atau tidak langsung, ia dan kesemuanya adalah suatu kerjasama kepada suatu perlakuan dosa besar, iaitu riba. 
 
Mereka yang menyaksikan transaksi riba ini me-rangkumi pelbagai bidang yang bertalian atau berantaian mengikut kerelevenan peranan dan fungsi masing-masing termasuklah peguam, pegawai-pegawai bank, penjamin-penjamin, penggadai, mungkin pihak tertentu di pejabat tanah, pejabat stem, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Sumpah dan sebagainya. 
 
Dari satu aspek sumbangan yang besar, langsung dan penting dalam menjayakan transaksi riba tersebut sudah tentulah besar kedudukan dosa seseorang itu. Namun ALLAH Taala melalui lisan Rasul-NYA telah menyamakan mereka semua.
Oleh itu yang dikatakan sebagai ‘saksi’ itu disifatkan sebagai berada dalam kedudukan yang sama dengan si pemberi dan penerima riba.  
 
Di sinilah ‘ngeri’ nya kedudukan mereka kerana dia bukan sekadar memberi pertolongan, bahkan memberikan khidmat profesional dan mendapat bayaran daripada tu-gasan-nya dalam membantu menjayakan transaksi riba itu.  
 
Bahkan, bagi satu urusan transaksi riba antara pemakan riba dan pemberi riba, ia adalah satu kes atau satu transaksi bagi pemakan riba dan pemberi riba itu. 
 
Sedangkan bagi saksi dan penulis yang sama, dia akan memberi khidmatnya yang sama bagi kes dan urusan transaksi riba yang lain melibatkan pemakan riba dan penerima riba yang lain.
Senarai tugasan (khidmat riba) itu akan berterusan bagi kes-kes lain yang mendatang. Itulah sebahagian sumber penting pendapatan dan tugas lazim kerjayanya.
Lalu apakah kesudahannya? 

 
Dalil, Nas dan Autoriti Dosa Riba

Orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan
“Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal ALLAH telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharam-kan riba...-Al-Baqarah: 275

Firman ALLAH lagi:
Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada ALLAH dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang yang beriman.  - Al-Baqarah: 278
 

Nasihat Kepada Semua
Justeru, apa yang dibincangkan tadi amat relevan sebagai amaran kepada kita atau orang yang tersayang daripada terlibat dalam bidang kerja, tugas atau perkhidmatan atau sebarang urusan dan transaksi;  yang mengandungi unsur syubhat dan haram seperti rasuah, riba, penipuan, jenayah, judi, arak dan lain-lain.
Kepada yang berkenaan, selesaikanlah permasalahan ini dengan segera … 

Ulasan

Popular Post

Kata Kata hikmah

KWSP vs PENCEN

Payudara

Skim rumah pertama

SEBUT HARGA PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA DAN 3 FASA