10 JENIS URUSNIAGA JUAL BELI HARTANAH YANG BERISIKO.

10 JENIS URUSNIAGA JUAL BELI HARTANAH YANG BERISIKO.

HartaGuam ingin menasihati orang ramai agar elakkan daripada terlibat dengan urusniaga jual beli hartanah yang dikategorikan berisiko.
Diantara urusniaga jual beli hartanah yang berisiko tetapi sering dilakukan oleh masyarakat kita adalah seperti berikut:

1. Membeli rumah daripada pemaju yang tidak mempunyai lesen pemajuan perumahan yang sah daripada KPKT

2. Membeli tanah lot yang belum ada geran individu yang berasingan.

3. Membeli tanah pertanian yang mana pemilik asalnya telah meninggal dunia dan belum diturunmilik kepada waris.

4. Membeli rumah strata yang belum ada hakmilik strata sedangkan pemajunya telah digulungkan (wound-up).

5. Membeli rumah sub-sale daripada pemilik yang mana rumah tersebut dalam proses tindakan lelongan oleh pihak bank.

6. Membeli hartanah di bawah skim yang pelik-pelik yang mensyaratkan pembeli menjelaskan bayaran secara tunai dan syarat-syarat lain yang berkaitan.

7. Membeli hartanah tanpa menggunakan khidmat peguam sedangkan hartanah tersebut masih tidak bebas daripada bebanan (not free from all encumbrances), misalnya hartanah tersebut masih digadaikan kepada bank.

8. Membeli hartanah lelong yang ada kaveat di atasnya.

9. Membeli tanah felda atau tanah berkelompok yang mempunyai sekatan kepentingan tanpa mendapat kebenaran pindah milik secara bertulis daripada Pihak Berkuasa Negeri.

10. Membeli hartanah secara sambung bayar pinjaman bank pemilik tanpa membuat pindahmilik kepada pembeli.
Oleh;
SALKUKHAIRI ABD SUKOR
Presiden
Persatuan Guaman Hartanah Malaysia (HartaGuam)

Ulasan

Popular Post

Kata Kata hikmah

KWSP vs PENCEN

Payudara

Skim rumah pertama

SEBUT HARGA PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA DAN 3 FASA